kruszywa-oferta

mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5
mieszanka kruszywa łamanego 0-63

kruszywo 0-2
kruszywo 0-4

grys 2-8
grys 8-11,2
grys 8-12
grys 8-16
grys 11,2-16
grys 12-16
grys 16-22

kliniec 4-31,5
tłuczeń 31,5-63
tłuczeń 31,5-50