kopalnia nowy staw - certyfikaty

Wysoka jakość kruszyw zapewniona jest dzięki stałej wewnętrznej zakładowej kontroli produkcji.
Kopalnia „Nowy Staw” posiada system oceny zgodności kruszyw w systemie +2.


(kliknij, aby otworzyć)

kopalnia nowy staw - badania

Badania zostały wykonane przez INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO,
Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych w Warszawie.

(kliknij, aby otworzyć)